Warunki rejestracji

Warunkiem rejestracji jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzimy sprzedaż hurtową. Towary sprzedawane przeznaczone są do dalszej odsprzedaży.

W celu podjęcia współpracy z Sun Poland należy wypełnić formularz rejestracji.

Uwaga: Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie zaświadczenia potwierdzającego wpis do CEIDG/KRS lub zgłoszenie do VAT. Dane będą podlegać weryfikacji.


Platforma sprzedażowa e-Sun

By przejść do platformy i zapoznać się z katalogiem, nie trzeba mieć konta.

Platforma sprzedażowa e-Sun daje Ci dostęp do naszego magazynu. Dzięki temu masz pewność, że towar, który wybierzesz, zostanie dostarczony do Ciebie w najkrótszym możliwym czasie.

Po pomyślnej weryfikacji danych, dostęp do e-Sun zostanie automatycznie włączony i zostaniesz o tym poinformowany mailowo.

Pierwsze logowanie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość w postaci elektronicznej.

Jeżeli osoba dokonująca pierwszego logowania i akceptująca Regulamin nie figuruje w CEIDG lub KRS jako osoba upoważniona do zawierania umów, należy przesłać kserokopię dokumentu pełnomocnictwa w formie skanu na adres: rejestracja@sunpoland.com

Po zalogowaniu zobaczysz ceny pomniejszone o Twoje warunki rabatowe.

Wszelkie problemy związane z e-Sun należy zgłaszać na adres: wsparcie@sunpoland.com


Kredyty kupieckie

Oferujemy preferencyjne warunki kredytów kupieckich.

1. Minimalne wymagania dla nowych dealerów, jakie muszą zostać spełnione w celu uzyskania kredytu kupieckiego:

- Minimalny okres istnienia firmy na rynku to 6 miesięcy

- Konieczność co najmniej trzykrotnego nabycia przez dealera towaru w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy w sumie na kwotę 30 000 PLN netto i brak niekorzystnych doświadczeń płatniczych*

- Nowi dealerzy o ugruntowanej sytuacji rynkowej i finansowej traktowani są indywidualnie i po pozytywnej ocenie ryzyka mogą otrzymać kredyt zaraz po spełnieniu warunków zawartych w poprzednim punkcie

*Sun Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okresowych zmian wartości minimalnych zakupów niezbędnych do nadania limitu kredytowego

2. Procedura kredytowa:

- Złożenie wniosku o nadanie limitu kredytowego poprzez wysłanie wypełnionego wniosku wraz z niezbędnymi, określonymi tam dokumentami

- Ocena ryzyka oraz decyzja kredytowa

- Złożenie zabezpieczeń:

- standardowe zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

- dla limitów do 50 000 PLN nie przyjmujemy zabezpieczeń, chyba że pozyskane informacje wskażą na konieczność przyjęcia zabezpieczenia

- Otwarcie linii kredytowej

3. Firma Sun Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji nadanych warunków kredytowych w każdym czasie, jeżeli w opinii Sun Poland Sp. z o.o., lub podmiotu trzeciego oceniającego ryzyko na rzecz Sun Poland Sp. z o.o., wystąpiły przesłanki do dokonania takiej zmiany.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Działem Finansowym: finanse@sunpoland.com